Magazine design and layout 

LMNT-nytt

New design of magazine LMNT-nytt, the magazine for the national association of STEM teachers in Sweden, (Riksföreningen för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik).

4 issues per year, 24 pages